Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd - Friday 23rd 16:00 - Sunday 25th April 2021 16:00

Powered by RaceNation | SportsGiving
Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd

Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd has been taken offline by the event organiser. For further information please contact the event organiser directly.

RaceNation App

This event is using the RaceNation app.

With the RaceNation app, you can view information about this event, browse for other events from Trail Events Co, receive notices from the organiser, and more!

Find out more by clicking here, and download the App below:

About Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd

Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd

Dyddiad – Dydd Gwener 23ain – Dydd Sul 25ain o Fawrth 2021

Gyda Lowri Morgan a Gwesteion a'r Trail Events Co.

Rydym yn gyffrous iawn o allu cyflwyno ein penwythnosau hyfforddi rhedeg, i gyd yn y Gymraeg. Gwnewch bopeth yn Gymraeg ... gan gynnwys rhedeg!

Ymunwch â ni am ddeuddydd (2 noson) o redeg llwybrau, dosbarth meistr, sesiynau hyfforddi a seminarau yn cael eu harwain gan y rhedwr a'r anturwr Lowri Morgan a thîm The Trail Events Co.

Mae Lowri yn redwr ultras eithafol o'r radd flaenaf. Mae hi wedi croesi swamps ac afonydd yn yr Amazon yn llawn piranhas; wedi brwydro drwy stromydd eira a gwyntoedd rhewllyd i gwblhau ac ennill yr Ultra 6633 yn yr Arctig. Mae wedi ennill gwobrywon BAFTA am ei gwaith cyflwyno ar y teledu ac mae’n cyflwyno’n rheolaidd ar y BBC ac S4C.

Bydd y gwersyll hyfforddi penwythnos o hyd yn ddelfrydol i'r rhai sydd am wella eu rhedeg, eu hyfforddi, magu hyder a byddwn yn teilwra i gwrdd a’ch gofynion gymaint ag y gallwn.

Bydd Lowri Morgan yn dod â rhai ffrindiau gyda hi i gynnig cyngor i chi yn amrywio o pilates i faeth

Wedi'i lleoli yng Nghanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu, cewch gyfle i archwilio rhai o lwybrau anhygoel Eryri.

Dros y penwythnos byddwn yn ymdrin â:

Goresgyn anafiadau

Ceisio dioddefaint drwy redeg rasys ultra

Hyfforddiant – gwersi a ddysgwyd

Cymhellion rhedwr pellter hir

Cofleidio methiant / Ofn methu

Dyfalbarhad a phenderfyniad

Deall potensial

Grym eich meddwl

Dewrder a bod yn feiddgar

Pwysigrwydd Cydnerthedd

Y meddwl yn drech na’r milltiroedd

Dycnwch a dyfalbarhad ar ultra

Gwres ac oerfel

Bydd llety yng Nghanolfan Awyr Agored, Bunkhouse Rhyd Ddu gyda brecwast, cinio a phrydau nos wedi eu cynnwys. Ar ôl i chi gofrestru, cewch holiadur i'w llenwi a fydd yn rhoi mwy o syniad i ni ymlaen llaw am yr hyn rydych yn gobeithio ei gael o'r profiad/cwrs ac yna amserlen fanylach yn nes at y dyddiad.

Bydd arnoch angen-

Rhedeg dillad am 2 ddiwrnod (efallai y bydd 3-5 sesiwn wahanol dros y penwythnos)

Haenau o ddillad fydd yn atal y dwr

Esgidiau rhedeg llwybr

Haenau ychwanegol

Tortsh Pen

Byddwch yn cyrraedd ar y dydd Gwener am 5pm a gadael ddydd Sul am 5pm. Bydd y penwythnos yn llawn sgyrsiau/trafodaethau, hyfforddiant, rhedeg llwybrau ac wrth gwrs hwyl.

Byddwch yn mwynhau golygfeydd anhygoel ar y rhedfeydd tywysiedig hyn. Gyda dringfeydd caled a disgyniadau technegol byddwn yn dysgu popeth y mae angen i chi ei wybod am redeg llwybrau a sut i aros yn ddiogel ar y llwybrau.

Bydd y penwythnos yn addas i unrhyw un sydd am wella ei rhedeg, magu hyder a gwella’i dychnwch a dyfalbarhad ar y llwybrau a chyfle gwych i ddysgu.

Pris £249 (Prydau yn gynwysiedig)

Am fwy o wybodaeth peidiwch â phetruso cysylltu â ni ar sian@trailevents.co

www.trailevents.co                   www.lowrimorgan.co.uk             www.trailrunningwales.co.uk

 Log in to your account

If you've registered on race-nation.co.uk before, sign in here

Contact Penwythnos Hyfforddiant Rhedeg Llwybrau Diarffordd