Age Cymru Big Step - Friday 1st 00:00 - Sunday 31st October 2021 23:59

Powered by RaceNation & SportsGiving
Age Cymru Big Step

Registration

£0.00
Free Entry (No T-shirt) £ 0.00
Standard Entry


£12.99
Individual Entry with Free T-shirt £ 12.99
Standard Entry


£40.00
Family or Group with Free T-shirt £ 40.00
Standard Entry ( Ages 0 - 130 )


Make A Donation

Even if you're not taking part in Age Cymru Big Step you can still do your part for a good cause by making a donation.

RaceNation App

This event is using the RaceNation app.

With the RaceNation app, you can view information about this event, browse for other events from Age Cymru, receive notices from the organiser, and more!

Find out more by clicking here, and download the App below:


About Age Cymru Big Step

This October join us on our 1,047-mile virtual walk, run or cycle around the circumference of Wales!To take part in The Big Step is to help us combat rising loneliness amongst our older people, to be part of our biggest ever fundraising drive and to celebrate the beauty of Wales.Walk virtually along the wonderful Wales Coast Path, from South to North Wales then southbound via the historic Offa’s Dyke Trail.As a registered participant simply record your step total or mileage and enter it onto our online portal to help us achieve our 2-million step target.

Ymunwch â ni ym mis Hydref ar ein taith gerdded, rhedeg neu seiclo rithiol o 1,047 o filltiroedd o amgylch Cymru!Bydd cymryd rhan yn Y Cam Mawr yn ein helpu ni i frwydro yn erbyn unigrwydd cynyddol ymhlith ein pobl hŷn; byddwch chi’n rhan o’n hymgyrch codi arian mwyaf erioed ac yn dathlu prydferthwch Cymru.Cerddwch yn rhithiol ar hyd Llwybr Arfordir bendigedig Cymru, o’r de i’r gogledd, ac yna tua’r de ar Lwybr hanesyddol Clawdd Offa. Wedi i chi gofrestru i gymryd rhan, ewch ati i gofnodi cyfanswm eich camau neu eich pellter a’i nodi ar ein porth ar-lein i’n helpu ni i gyflawni ein targed o 2 filiwn o gamau.


  Log in to your account

If you've registered on race-nation.co.uk before, sign in here

Entry Listings

Contact Age Cymru Big Step

Age Cymru


Registration Number: 1128436